PPPálenica s.r.o.

O páleniciach          |          Ponúkané služby          |          Kontaktujte nás

Vitajte na našej webstránke…

Copyright © 2016 pppalenicadolnyohaj.sk. Všetky práva vyhradené.

PPPálenica s. r. o.
Domovina 388/42
94143 Dolný Ohaj

TEL:
+421 35 65 82 610

E-mail:
pppalenica@gmail.com

Jednou z možností hospodárneho využitia ovocia, prípadne iných prírodných produktov je výroba destilátov. Naše  destilačné súpravy dávajú svojím konštrukčným riešením možnosť zachovať charakteristickú arómu pôvodných ovocných surovín vo forme ušľachtilého destilátu.

Destilačná súprava sa skladá z destilačného a rektifikačného kotla, vybaveným deflegmátorom a chladičom destilátu. Destilát vyteká z chladiča cez kontrolnú epruvetu, ktorá dáva možnosť priebežnej kontroly liehovitosti. Súpravu dopĺňa  nádrž vybavená stavoznakom.V destilačnom kotly zabudované miešadlo sa prispôsobuje tvaru dna. Miešadlo je poháňané elektromotorom s prevodovou skriňou.  Plnenie kvasu sa prevádza otvorom vo víku destilačného kotla. Pre vypúšťanie zbytkov je kotol vybavený pri dne hrdlom s ručným uzáverom. Plnenie rektifikačného kotla je prevedené pevným potrubím.

Všetky časti destilačnej súpravy, ktoré sa dostávajú do styku so spracovávaným kvasom alebo s destilátom sú z medi alebo z nerezovej ocele. Pálenice sa dodávajú v prevedení pre priame kúrenie alebo pre kúrenie parou.

2014 - založenie s.r.o

2013 - rozšírenie – 2 samostatné sústavy

2010 - rekonštrukcia

2003 - otvorenie pálenice ako SZČO